Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Drammen videregående skole
Kontor
Drammen vgs
Stilling
Rektor
Telefon
+4732262803
E-post
Kristin...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser