Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Drammen videregående skole
Kontor
Drammen vgs - Elevadministrasjon
Stilling
Saksbehandler
Telefon
+4732262811
E-post
anne.guro....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser