Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Drammen videregående skole
Kontor
Drammen vgs - Spes-ped.
Stilling
Lektor
Telefon
E-post
Therese.Ha...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser