Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Kvalitetsavdelingen
Kontor
IKT-enheten
Stilling
Konsulent
Telefon
E-post
Petter.J...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser