Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Kongsberg videregående skole
Kontor
Kongsberg vgs - Samfunnsfag og økonomiske/IB
Stilling
Lektor m/tilleggsutdanning
Telefon
+4732868213
E-post
Petter.Kri...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser