Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Numedal videregående skole
Kontor
Numedal vgs - Service og samferdsel
Stilling
Lærer/Fagarbeider
Telefon
+4732744950
E-post
Henning.Andr...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser