Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Numedal videregående skole
Kontor
Numedal vgs - Merkantile tjenester
Stilling
Konsulent
Telefon
E-post
Olaug.Ir...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser