Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ringerike Folkehøgskole
Kontor
Ringerike folkehøyskole
Stilling
avdelingsleder
Telefon
E-post
ase.kvi...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser