Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ringerike videregående skole
Kontor
Ringerike vgs - Rådgivere
Stilling
lærer
Telefon
+4732113415
E-post
Janne.Egebe...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser