Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ringerike videregående skole
Kontor
Ringerike vgs - Samfunnsfag
Stilling
Adjunkt m/tillegggsutd
Telefon
+4732113435
E-post
Patricia.I...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser