Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ringerike videregående skole
Kontor
Ringerike vgs - Samfunnsfag
Stilling
Lektor m/tilleggsutdanning
Telefon
E-post
beate.i...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser