Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ringerike videregående skole
Kontor
Ringerike vgs - Alternativ opplæring
Stilling
Elevassistent
Telefon
E-post
Per.Arne...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser