Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ringerike videregående skole
Kontor
Ringerike vgs - Rådgivere
Stilling
Karriereveileder og adjunkt
Telefon
E-post
Hanne.Ther...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser