Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Gol vidaregåande skule
Kontor
Gol vgs - Filologseksjon
Stilling
Adjunkt m/tillegggsutd
Telefon
E-post
Johanna.Hi...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser