Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Åssiden videregående skole
Kontor
Åssiden vgs - OPUS
Stilling
sykepleier/ adjunkmed tillegg
Telefon
E-post
Maryam...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser