Styringsdokumenter

Nettskolen Buskerud var et fire-årig prosjekt 2012 – 2016 og settes i drift fra 1. august 2016. Det ble rapportert årlig til Hovedutvalget for utdanningssektoren, HUU. Det ble også gjort årlige avtaler med lærerorganisasjonene. På denne siden er dokumente

Nettskoleavtaler (gjeldende):


Politiske saker Hovedutvalget for utdanningssektoren

HUU-sak 15/2012.pdf  
HUU-sak 16/2013.pdf
HUU-sak 12/2014.pdf
HUU-sak 2/2015.pdf
HUU-sak 2/2016.pdf


Avtaler med organisasjonene

Nettskoleavtale 2012 - 2013.pdf  
Nettskoleavtale 2013 - 2014.pdf
Tilleggsavtale høyere elevtall 2013 - 2014.pdf
Nettskoleavtale 2014 - 2015.pdf
Tilleggsavtale bredbånd 2014 - 2015.pdf
Nettskoleavtale 2015 - 2016.pdf
Avtale med organisasjonene 2017-2018.pdf


Prosjektgruppe  2012 – 2016

I prosjektgruppa har det vært med representanter for videregående skoler, voksenopplæring, utdanningsavdeling og prosjektledelse.
Disse har vært med:

Vegard Andersen, Drammen videregående skole (2014 – 2016) 
Sigrun Bergseth, utdanningsavdelingen (deltaker 2012 – 2016, fra 2013 – 2014 som prosjektleder)
Iver Engebretsen, OPUS Ringerike (2012 – 2016)
Stein Erik Røbech, Numedal videregående skole (prosjektleder 2012 – 2014) 
Kirsti Slettevoll, utdanningsavdelingen/Drammen videregående skole (deltaker 2012 -2016, fra 2014 – 2016 som prosjektleder)
Guttorm Spillum, Gol videregående skole (2012 – 2016)


Publisert 30. mai 2016, oppdatert 7. februar 2020.