Nettbasert forsering

Tilbud i nettbasert forsering skoleåret 2018 – 2019

Tilbudet om nettbasert forsering gjelder ungdomsskoleelever som ikke kan benytte seg av det stedbaserte forseringstilbudet på en av de store videregående skolene i fylket.

 

Engelsk Vg1:

Elevens skole sender påmeldingsskjema til nettskole...@bfk.no.
Frist 26. mai 2018. Skolene kan ta kontakt koordinator for Nettskolen Buskerud Kirsti B. Furre for mer informasjon. Kontaktinfo: 32 26 28 89 kirsti...@bfk.no

 

Matematikk 1T:

Påmelding direkte til Den virtuelle matematikkskolen 
Frist 1. juni 2018.  Skolene kan ta kontakt med rådgiver Sigrun Bergseth i Utdanningsavdelingen for mer informasjon.
Kontaktinfo: 32 80 87 92 sigrun.b...@bfk.no


Publisert 30. mai 2016, oppdatert 24. mai 2018.