Drive en organisasjon

Programfaget entreprenørskap og bedriftsutvikling

I faget entreprenørskap og bedriftsutvikling skal vi trene på å samarbeide, tenke nytt, være nysgjerrige, være kreative og se muligheter vi aldri før har tenkt på! Samfunnet vårt krever økt evne til å omstille oss og til å skape noe nytt. Formålet med programfaget er at dere utvikler personlige egenskaper og holdninger og får kunnskap og innsikt i hvordan dere kan se muligheter og å utvikle disse til bærekraftige virksomheter. 

Gjennom praktisk arbeid skal dere få kompetanse i hvordan en virksomhet etableres, drives og utvikles. Videre skal faget øke forståelsen for etiske og miljømessige konsekvenser ved næringsvirksomhet. Faget gir dere forståelse for ulike fagområder som ledelse, økonomi, markedsføring, salg og personalpolitikk. Videre skal faget gi kompetanse om internasjonale markedsmuligheter og Norges rolle i internasjonal økonomi. 

Vi kommer til å ha ulike læringsarenaer og vi har mange samarbeidspartnere innenfor organisasjons- og næringsliv. Vi skal sammen arbeide med virkelighetsnære og praktiske problemstillinger. Vi etablerer en egen ungdomsorganisasjon og bruker også andre metoder som skaper sammenheng mellom teori og praksis. Noe teori, mest praktisk!

Her finner du læreplanen i faget: https://www.udir.no/kl06/ENT1-02 

Noen av våre samarbeidspartnere – organisasjoner og personer:

  • Kirkens bymisjon 
  • Amnesty
  • Helsingforskomiteen

I tillegg har vi samarbeid med over 100 arbeidsplasser i næringslivet.

 


Publisert 9. januar 2019, oppdatert 9. januar 2019.