Fag- og timefordeling

Programfagene er de samme som på ordinær salg, service og reiseliv. Det som skiller fag- og timefordelingen er at vi ikke har timeplan og lekser på samme måte som du kanskje er vant med. Vi har arbeidslag med ulike oppdrag, aktiviteter, kurs og verksteder hvor fagene går over i hverandre og vi jobber tverrfaglig. Vi er læringskollegaer alle sammen, både lærere og elever, der hver enkelt er ansvarlig for egen og andres læring i samarbeid med hverandre. 

Store deler av YFF-faget brukes i egenetablert organisasjon med programfagene kommunikasjon og kultur 1 og entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Du lærer mens du jobber, og fagene bakes inn i praktisk arbeid der du både jobber i en egenetablert organisasjon og har oppdrag og praksis i nasjonale og internasjonale organisasjoner i perioder av skoletida. 

Din sluttkompetanse er fagbrev ved å bli lærling i en frivillig organisasjon/bedrift og/eller generell studiekompetanse ved å bruke det 3. året til å ta påbygg. Vi tilbyr fag underveis i løpet, slik at det skal være enklere å både ta fagbrev og studiekompetanse på 4 år, for de som ønsker det. 


Publisert 9. januar 2019, oppdatert 14. januar 2020.