Kultur og kommunikasjon

Dette faget lærer dere effektiv og hensiktsmessig kommunikasjon. Dere lærer hvordan kommunisere med ulike mennesker fra ulik bakgrunn og kultur. 

Visste du for eksempel at det er høflig å rape etter en middag i Japan? Mens i Norge er det nærmest en katastrofe.  Vi skal trene på å kommunisere med hverandre og andre på mange ulike måter. Verden blir stadig mindre og evnen til å kommunisere med enkeltmennesker og grupper blir en stadig viktigere evne. Arbeidslivet blir mer globalisert og bedrifter og organisasjoner går på tvers av landegrenser.  I dette faget får dere lære om og bidra til samarbeid på tvers av land og kulturer. Dere får kunnskap om andre kulturer og forståelse for hvordan vi skal nærme oss hverandre. 

Faget skal også bidra til at dere utvikler dere selv gjennom å bli kjent med og reflektere over egen kultur og identitet. 

Vi trenger rett og slett mennesker som kan kommunisere med alle. 

Programfaget skal gi forutsetninger for å delta aktivt i informasjonssamfunnet og for å kommunisere i en globalisert verden. Det skal også gi et godt grunnlag for videre utdanning i praktiske og teoretiske kommunikasjonsfag.

Her finner du læreplanen i faget: https://www.udir.no/kl06/KKM1-01/Hele/Formaal


Publisert 9. januar 2019, oppdatert 9. januar 2019.