Fagoversikt

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

 

Fagoversikt i service og samferdsel:

  Uketimer Vg1 Uketimer Vg2 3. år og 4. år
Fellesfag 12 timer pr. uke 9 timer pr. uke  
Norsk 2 2

Alternativ 1:

Gå ut i lære i 2 år, 
ta fagbrev og begynne
å jobbe

Alternativ 2:

Påbyggingsår for å få
generell studiekompetanse.
Deretter videre studier.

Alternativ 3:

Både pose og sekk?
Lurt å ta  ta fagbrev først.

Engelsk 3 2
Matematikk 3 0
Naturfag 2 0
Kroppsøving        2 2
Samfunnsfag 0 3
Programfag 17 timer pr. uke 17 timer pr. uke
 

Administrasjon 
og økonomi 

Markedsføring
og salg

Sikkerhet og
transport 

Programfagene
avhenger av
programområde 
Prosjekt til
fordypning 
6 timer pr. uke 9 timer pr. uke
  Bli kjent med 
aktuelle lærefag 

Praksis i
bedrifter 
Få erfaring med
aktuelle lærefag.
Praksis i
bedrifter 

Publisert 9. august 2013, oppdatert 11. februar 2016.