Vg2

Du vil i tillegg til fellesfagene få programfagene økonomistyring, entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og markedsføring og ledelse 1. Dette gir inspirerende og entreprenøriell læring.

Undervisningsmetoden ungdomsbedrift vil bli benyttet gjennomgående i fagene næringslivsøkonomi, entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og markedsføring og ledelse 1. Du vil lære å starte, drive og avvikle en bedrift. Du vil få en mentor fra næringslivet som vil bistå deg i dette arbeidet. Vi vektlegger bruk av arbeidslivet som læringsarena utenfor skolen.

 «Å lære å etablere egen bedrift innebærer viktig kompetanse både som ansatt og leder i et fremtidig arbeidsmarked. Vi trenger ungdom som er i stand til å se muligheter og gjøre noe med dem! Vi gir ungdom inspirasjon og mestring til å utvikle seg videre og følge drømmene sine!»


Publisert 4. februar 2014, oppdatert 1. juni 2018.