Vg3

Du vil få en videre fordypning i programfagene markedsføring og ledelse 2, entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 og teaterproduksjon 1. Vi vil bygge på de samme undervisningsmetodene som tidligere år, men med mer fordypning og selvstendig arbeid. Vi knytter virkelige hendelser til undervisningen gjennom våre samarbeidspartnere og arbeids- og kulturliv.  Vi gjør elevene klare for eksamen, videre studier og arbeidsliv.

 «Kreativitet, nyskaping og innovasjon er høyt verdsatt i alle bransjer. Personlige kompetanser, nettverk og godt arbeidsfellesskap gjør at man lykkes!»


Publisert 4. februar 2014, oppdatert 27. januar 2017.