Foto og grafikk

Grafisk uttrykk: 
Hovedområdet grafisk uttrykk omfatter grafiske virkemiddel som blir brukt i skapende arbeid. Tegning, foto, skrift og digitale verktøy står sentralt. Overføringsmetoder fra bilde til grafisk uttrykk er vesentlig i hovedområdet. Utarbeiding av layout for ulike formål hører òg med. 

Teknikk og materiale: 
Hovedområdet teknikk og materiale omfatter trykkeprosesser på ulike underlag og teknikker for overføring av motiv til trykk. Fotografiske teknikker og reproduksjon står sentralt. Bruk av miljøvennlig materiale og utstyr er òg med i hovedområdet. 

Foto, grafikk og samfunn: 
Hovedområdet foto, grafikk og samfunn omfatter foto som reportasje, dokumentasjon og kunstuttrykk, og rollen til det masseproduserte bildet i samfunnsdebatten. Særtrekk i grafiske uttrykk fra ulike kulturer er sentralt i hovedområdet. Bokkunst, illustrasjon og arbeid av sentrale grafikere, grafiske designere og tekstilkunstnere hører med. 


Publisert 9. august 2013, oppdatert 18. januar 2017.