Kunst og visuelle virkemidler

Kunst og visuelle kunstfag har du over tre år. Faget dekker hovedområdet Tegning og farge, Form og materialer og Kunst og kultur. 

Tegning og farge: 
Hovedområdet tegning og farge omfatter tegning og maling på ulike underlag, og eksperimentering med ulike teknikker. Studie av fargevirkninger er vesentlig i dette hovedområdet. Studie av natur, mennesker og gjenstander hører med. Dekorative og romlige veikemiddel står sentralt. Komposisjon hører òg med i hovedområdet som virkemiddel for å skape et samlet bildeuttrykk. Materiale, redskaper og teknikker som blir benyttet i det praktiske arbeidet inngår i hovedområdet. Farge- og lysproblematikk er en del av innholdet i hovedområdet. 

Form og materiale: 
Hovedområdet form og materiale omfattar arbeid med to- og tredimensjonal form i ulike materialer og teknikker og ulike virkemiddel for å oppnå et tilsiktet uttrykk. Komposisjon står sentralt i utforming av skulptur og flate. Proporsjoner og visuelle, romlige og taktile uttrykk hører med i dette. Hovedområdet omfattar òg oppbygging og modellering av skulptur. Materiale, redskaper og teknikker er en del av hovedområdet. Farge og tekstur er òg sentralt. 

Kunst og kultur: 
Hovedområdet kunst og kultur handler om kunst og kultur i ulike epoker, nasjonalt og internasjonalt. Studie av hvordan tanker, verdier og ideer hos mennesket til ulike tider har kommet til uttrykk, står sentralt. Hovedområdet omtaler kunst og kultur på 1900-tallet og i samtida, deretter sentrale retninger og verk innenfor kunst og kultur fram til 1600, og til slutt dreier det seg om perioden fra 1600- til 1900-talet. Fagterminologi hører òg med. Studier av kunst og kultur er utgangspunkt for eget skapende arbeid og selvstendige tolkinger av kunstnerlige uttrykk. 


Publisert 9. august 2013, oppdatert 18. januar 2017.