Studiespesialisering med forskerlinje

Studietilbud Forskerlinja gir spesiell studiekompetanse med programfag innenfor realfagene.
Du kan søke tilbudet på Vigo under ”studiespesialisering - forskerlinje”.

 • Dette er studietilbudet for deg som liker naturfag og matematikk på ungdomsskolen og som vil litt ekstra med skolen. Du tar sikter på studier og yrker i retning mot miljøfag/realfag, teknikk og teknologi eller medisin/veterinær.
 • Dette vil være en linje med et utstrakt samarbeid med institusjoner og næringsliv utenfor skolen. Det gir elevene bedre forståelse av nytten av de ulike skolefagene. De vil gjennomføre egne forskningsprosjekter, få innsikt i hvordan næringslivet tenker og jobber innenfor den teknologiske og realfaglige sektor. Da får elevene knyttet norsk, matematikk, samfunnsfag og andre allmennfag samt alle realfagene inn i en helhetlig tankegang rundt utviklingen av egen skolegang.


  Les hva våre elever sier om forskerlinja her 


Dette er forskerlinja:

 • En ny vei til spesiell studiekompetanse
 • Med fordypningsfagene
  • Teknologi og forskningslære
  • Matematikk
  • Fysikk
  • Kjemi
  • Internasjonal engelsk eller Biologi1 (Kan i vg3 velges som et ekstra fag eller erstatning for ett av de andre programfagene man har i vg3)

På forskerlinja vil du:

 • Lære realfag på en inspirerende og integrert måte
 • Få bedre grunnlag for karrierevalg
 • Få inspirasjon fra ulike arenaer – næringsliv og institusjoner
 • Få etterspurt kompetanse uansett yrkesvalg

Du vil oppleve:

 • Å tilegne deg kunnskaper i nær kontakt med arbeidslivet
 • Å kombinere krevende teori med praktisk arbeid
 • Å lære i samarbeid med andre
 • Å utvikle et svært solid grunnlag for videre studier

Som elev på forskerlinja får du en forhåndsvalgt fagpakke hvor man ikke gjør noen valg før man går i vg3. Da kan du velge Internasjonal engelsk eller Biologi1 enten som et ekstra fag eller som erstatning for et annet fag. Det kan være aktuelt å få et annet fag som det ligger til rette for på timeplanen.

 

VG1:
Du vil i tillegg til fellesfagene på studiespesialiserende som bl.a. omfatter 5 timer matematikk T, 5 timer naturfag, få 5 timer teknologi og forskningslære. Dette innbærer at du allerede på vg1 får 15 timer realfag der du i god tverrfaglig undervisning, lærer å se sammenhengen mellom realfagene og lærer forskningsmetodikk med praktiske innslag. Dette gir deg et spennende og kreativt skoleår med god kontakt med næringsliv og institusjoner utenfor skolen!

VG2:
Du vil i tillegg til fellesfagene få programfagene matematikk R1, fysikk 1, kjemi1 1 og teknologi og forskningslære 2. Dette gir deg 20 timer realfag.
Forskningsbaserte undervisningsmetoder og muligheter til å kunne bolklegge undervisningsforløp vil gi muligheter til å få faggjennomgang av sentrale læringsmål i samarbeid med institusjoner og bedrifter. Det vil også bli vektlagt at realfag brukt utenfor skolen ofte er basert på tverrfaglig tilnærming. Du vil i tillegg til mange små gjennomføre et større selvstendig forskningsarbeid. Vi vektlegger bruk av arbeidslivet som læringsarena utenfor skolen.

VG3:
Du vil få en videre fordypning i programfagene matematikk R2, fysikk 2 og kjemi 2. Vi vil bygge videre på de samme forskningsbaserte undervisningsmetodene som tidligere år, men med enda mer fordypning og selvstendig arbeid. I tillegg vil vi tilby programfaget internasjonal engelsk. For du vil oppleve, når du begynner å studere også på norske høyskoler og universiteter, at en del av undervisningsspråket, oppgavebesvarelser og ikke minst lærebøkene er på engelsk.

Du vil få et godt og helhetlig læringsmiljø i samme klasse over tre år, der alle elevene har de samme fagene hele tida. Dette vil gi muligheter til fagintegrasjon og muligheter til å se fag i sammenheng, som et ordinært løp på studiespesialiserende ikke gir. Dette frigjør også undervisningen fra timeplanbindingene som ellers vanskeliggjør god og langvarig kontakt med næringsliv og institusjoner utenfor skolen. Du får maksimalt antall tilleggspoeng, noe som kan være godt å ha med seg når du skal søke videre på for eksempel medisin, arkitekt, veterinær eller siv.ing eller andre studier der det er stor konkurranse og høye inntakspoeng. I tillegg får du en kompetanse i vitenskapelig tenkning og metoder som gir deg fortrinn i videre studier.
***********
Oversikt over programfag på Forskerlinja
Vg1 Vg2 Vg3
Teknologi og forskningslære 1 Teknologi og forskningslære 2  
  Matematikk R1 Matematikk R2
  Fysikk 1 Fysikk 2
  Kjemi 1 Kjemi 2
    Mulighet for å velge enten som et ekstra fag eller som erstatning for Fysikk 2 eller Kjemi 2:

Internasjonal engelsk eller Biologi 1, eller et annet fag som det ligger til rette for på timeplanen. 

Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 8. januar 2019.