Studiespesialisering med særskilt tilrettelegging

S-klassen: Utfordring og utvikling.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

S-klassen er et tilbud til elever som etter søknad og sakkyndig vurdering kommer inn på særskilte vilkår. Studiet gir grunnkompetanse uten karakterer og er basert på individuell opplæringsplan (IOP).

Hovedmålet er kunnskap, utfordringer og utvikling individuelt tilpasset hver enkelt i gruppe. I S-klassen vil elevene få faglige utfordringer, både teoretisk og gjennom egenerfaring og opplevelse. Det er også vektlegging av personlig utvikling og sosial kompetanse.

Fysisk aktivitet er en stor del av studiet, gjennom faste økter i gymsal, på Drammensbadet og for enkelte også i treningsstudio hos fysioterapeut. En dag i uka er det uteskole, med friluftsliv og praktisk tilnærming til ulike fag.

Vi vil bidra til at elevene får:

  • Faglig og sosial utvikling.
  • Trening for arbeid og fritid.
  • Forberedelse til et selvstendig liv.   

I de teoretiske fagene tas det utgangspunkt i elevenes behov. Kunnskapsmål i fagene blir tilpasset gruppen, og hver enkelt elev vil få sine mål spesifisert i IOP hvert år.

En økt tilsvarer 90 minutter og det er to økter før midttime og en økt etter midttime hver dag. Elevene blir delt inn i mindre grupper i de ulike fagene gjennom alle tre årene.
Fag og timefordeling 2015/2016:

  • Uteskole (3 økter)
  • Norsk (2/3 økter)
  • Matematikk (2/3 økter)
  • Samfunnsfag (2/3 økter)
  • Mat og helse eller forming  (2 økter)
  • Svømming, gym, evt. treningsstudio 3 økter

 

En gang hvert halvår prøver vi å få til overnattingstur med hele gruppen (21 elever inneværende år). Turene knyttes opp til faglig innhold i undervisningen og inngår som en del av denne. I tillegg legges det opp til kortere ekskursjoner og besøk for å gi opplevelser og erfaringer knyttet til fagene. Undervisning utenfor skolebygget gir elevene utfordringer faglig og sosialt, samtidig som det gir opplevelser og erfaringer til den enkelte.

S-klassen lager også en egen skoleavis som heter S-budet! 
Les mer ved å trykke på lenkene under. 

S-budet 2014 2015.pdf

S-budet 2013 2014.pdf


Publisert 8. januar 2014, oppdatert 23. september 2015.