Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høyskoler. Studiekompetanse i seg selv gir ingen garanti for at du kommer inn, du må også ha gode nok karakterer i henhold til de krav som universitetet eller høyskolen stiller.

Idrettslinja kombinerer generell studiekompetanse med personlig utvikling innen en spesialidrett.
Nedenfor følger en timeplanoversikt over allmennfagene. Oversikten over idrettsfagene finner du i menyen på venstre side.

  • 35 timer per uke
  • Toppidrettsprofil (fotball, håndball, bandy, hopp, utholdenhetsidretter (ski, svømming mm) og troppsturn)
Fag1. klasse2. klasse3. klasse
Religion

0

0 3
Norsk 4 4 6
Matematikk 5 3 0
Naturfag 5 0 0
Engelsk 5 0 0
2. fremmedspråk 4 4 0
Samfunnsfag 0 3 0
Geografi 0 2 0
Historie 0 2 4
Kroppsøving 0 0 0
Programfag idrettsfagene* 12 17 22
Samlet 35 35 35

* Se egen side som omtaler idrettsfagene

Skolen kan legge til rette for R1 matte ved at man tar 2 timer ekstra på nettskolen i samarbeid med Drammen vgs. 

Vi har dessverre ikke fullt realfagstilbud på idrettslinjen hos oss. Det er mulig å melde seg opp som privatist eller ta 1/2 års enheter på høyskole etc.


Høyere utdanning

Høsten 2009 kunne de første elevene med eksamen etter læreplanverket for Kunnskapsløftet søke høyere utdanning. Forskrift om opptak til høyere utdanning fra opptak til studieåret 2009-2010 vil da være gjeldende. Nyttig informasjon om opptakskrav og annet finnes på siden til samordna opptak.

Som hovedregel må du ha studiekompetanse for å bli vurdert for opptak ved høyskoler eller universiteter. Grunnlaget for studiekompetanse er normalt.

  • Vitnemål om bestått treårig videregående som gir studie- eller yrkeskompetanse.
  • Fylt 23 år og minst 5 års fulltids arbeidserfaring og/eller utdanning (23/5-regelen)
I begge tilfellene over må fellesfagene i norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og histoie være fullført.
Har du oppnådd studiekompetanse på grunnlag av videregående opplæring eller annen ordning fra før Kunnskapsløftet, har du fortsatt studiekompetanse.

Det finnes dessuten unntak fra kravet om studiekompetanse, blant annet for visse studier, for eksempel kunststudier, og for voksne over 25 år med realkompetanse for et bestemt fag eller studium (se ovennevnte forskrift).


Publisert 15. november 2012, oppdatert 28. februar 2018.