Idrettsfagene

Idrettsfagene

Idrettsfagene skaper både motivasjon og gir nyttig kunnskap om kropp og helse. På toppidrettslinja ønsker skolen å legge forholdene til rette, slik at hver enkelt utøver kan jobbe i forhold til sine ambisjoner og målsettinger, og å ha muligheten til å se hvor langt en kan komme innen idretten sin

Idretten gir også andre kvaliteter. Den kan gi god ballast i forhold til ledelse, det å ta ansvar og ikke minst det å prioritere. Det å drive idrett krever tid og ressurser. For å nå opp i en hard konkurranse kreves det et organisert og disiplinert liv.
 
Alle vil ikke oppleve å nå toppen i idretten sin, men det er mye glede og livslæring i de prioriteringer og de erfaringer idretten gir på veien. På vår skole jobber vi med å knytte de ulike idrettsfagene opp mot hverandre inn i en helhet.

 

TIMEOPPSETT IDRETTSFAGENE

Vi har her satt opp de idrettsfag som inngår på de ulike årstrinn.

  Programfagene i idrett:    Timer-vg1       Timer-vg2        Timer-vg3    
  Toppidrett 1,2,3 5 5 5
  Aktivitetslære 1,2,3 5 5 5
  Treningslære 1,2 2 3 5
  Idrett og samfunn   2 3
  Treningsledelse   2 4
  Til sammen programfag   12 17 22AKTIVITETSLÆRE
 

Idrettsaktiviteter 
Hovedområdet omfatter idretter og aktiviteter fra ulike kulturer som blir drevet i miljø-kategoriene sal/hall, barmark, vann og snø/is. Krav og regler knyttet til de ulike idretts-aktivitetene og systematisk ferdighetsutvikling står sentralt ved siden av sosiale ferdigheter.

På skolen vår har vi egne "aktivitetsdager" der du får prøve deg i nye idretter.

Basistrening 
Hovedområdet omfatter allsidig utvikling av utholdenhet, styrke, spenst, hurtighet, bevegelighet, koordinasjon og psykiske egenskaper som er grunnleggende for ferdighetsutvikling i ulike idretter og aktiviteter.

Friluftsliv 
Hovedområdet omfatter ferdsel og aktiviteter i ulike naturmiljøer til forskjellige årstider. Naturopplevelse, sikker ferdsel og forpliktende samarbeid står sentralt.


TRENINGSLÆRE
Viktige temaer er her: 

  • Treningsplanlegging 
  • Kroppens oppbygging og funksjon 
  • Treningsformer og Treningsmetoder 
  • Trening og helse

TOPPIDRETT

Toppidrettstimene holdes innenfor hver treningsgruppe. I tillegg til å øve på ferdigheter favner dette faget temaer som:

  • Treningsplanlegging 
  • Livsstil/restitusjon/kosthold/utviklingstrapp/egne mål for utvikling (snus…)
  • Basistrening 
  • Grunnlag for økt belastning/skadeforebygging
  • Ferdighetsutvikling 
  • Systematikk/ferdigheter/holdning/regelverk
Publisert 15. november 2012, oppdatert 3. desember 2013.