Søking og opptak

Kartleggingsdatoer/opptaksprøve

Innsøkningen til toppidrettslinja er nettbasert og skjer via nettstedet: vigo.no.
Toppidrettslinja er åpen for søkere fra hele Viken fylket. Søkere fra andre fylker kan søke dersom de har et  meget høyt sportslig nivå, tilsvarende landslagsnivå.

Skolen vil tildele 17 idrettspoeng til inntil 50% av elevplassene. Dette vil da kunne sikre idrettstalenter et konkurransefortrinn ved opptak til skolen. Skolen vurderer idrettspoeng til søkere innenfor skolens treningsgrupper: bandy, fotball, hopp, håndball, langrenn, svømming og troppsturn. 

Tildeling av idrettspoeng blir gjort ut fra en samlet vurdering av tre hovedområder 

1. Resultater

 1. Internasjonalt nivå/ landslagsnivå
 2. Nasjonale konkurranser (Hovedlandsrenn, Norgescup etc.)
 3. Region- og krets konkurranser
 4. Bylag
 5. Klubbkonkurranser

Vurdering av resultater skjer ut fra en samlet deltakelse i flere konkurranser.

2. Vurderinger av talent/potensial  

 1. Personlig innstilling (treningsvillighet, idrettens verdier)
 2. Potensiale i sin idrett (fysikk, sykdom og skadeavbrekk..)

3. Opptaksprøve i utvalgte idretter

 1. Teknisk og taktiske ferdigheter
 2. Fysisk kapasitet

Totalvurderingen foretas av: 

 1. Fagperson(er) utnevnt av særkrets/region
 2. Idrettslærer(e)
 3. Eventuelle toppidrettsklubber som er samarbeidspartnere i regionen

Ved uenighet mellom disse bringes vurderingen til skolens idrettsutvalg, bestående av skolens ledelse(2) og idrettskrets(1)

Opptaksprøver vil bli gjennomført i lagidretter som fotball, håndball, turn og bandy. Alle primærsøkere til disse idrettene vil bli innkalt til opptaksprøver for å bli vurdert i forhold til idrettspoeng. Opptaksprøvene vil bli holdt i slutten av april for fotball og håndball sin del. Bandysøkere må kunne stille kort etter søknadsfristen for å gjennomføre den på isen på Marienlyst.

Eksempelvis vil de mest betydningsfulle konkurransene i vurdering av idrettspoeng til ski være de tre disiplinene i Hovedlandsrennet og de tre disiplinene i Kretsmesterskapet.

****************

Informasjon til søkere som søker toppidrett ved Drammen Toppidrettslinjen utenfor Viken fylke.

Du kan fritt søke skoleplass i andre fylker enn ditt eget, men det er bare i ditt hjemfylke du har ungdomsrett. Det betyr at du vil komme bakerst på venteliste til skoletilbud i Viken. Søknadsfristen 1. mars må overholdes, og du må søke direkte til Viken fylke. Vi anbefaler på det sterkeste at du også søker hjemfylket ditt.

Er du på landslagsnivå i din idrett og årsklasse kan Viken fylke vurdere å behandle deg på lik linje med fylkets egne søkere. Du må kunne dokumentere ferdighetene og resultatene dine. Dokumentasjonen sendes Drammen videregående skole på  dramme...@bfk.no og merkes gjesteelev. Dokumentasjon bør du sende innen 1. mars.

Dersom du har søkt fotball, håndball, bandy eller turn vil Drammen videregående skole kalle deg inn til ferdighetsprøve. Du trenger da ikke sende inn dokumentasjon. De øvrige idrettene har ikke opptaksprøver, men man kan tildeles idrettspoeng med tanke på resultater foregående sesong. Inntil 50% av søkere på Drammen vgs Toppidrett kan tildeles poeng.


Publisert 14. november 2012, oppdatert 31. januar 2020.