Studiespesialisering

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Fag og timefordeling vg1

Fag: Timer per uke
Engelsk 5
Fremmedspråk (vi tilbyr fransk, spansk og tysk) 4
Geografi 2
Kroppsøving 2
Matematikk 5
Naturfag 5
Norsk 4
Samfunnsfag 3
Samlet antall timer 30

 

Vg2 og vg3 har 30 timer per år. Foruten de obligatoriske fagene må elevene velge programfag som tilbys som 5-timersfag:

  • 15 timer i 2. klasse (vg2)
  • 15 timer i 3. klasse (vg3)

20 av disse må være fra samme programområde (realfag, språkfag, samfunnsfag og økonomi). 10 timer kan være fra et annet programområde eller et annet utdanningsprogram.


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 1. februar 2016.