Studiespesialisering

Ønsker du å studere ved universitet eller høyskole? Da kan du velge studiespesialisering. Studiespesialisering er for deg som vil jobbe med teoretiske fag og vil ta høyere utdanning. Studiespesialisering gir deg et solid grunnlag for å studere videre, både i Norge og i utlandet. Utdanningen er treårig og fører fram til generell eller spesiell studiekompetanse, alt ut fra hvilke fag og programområder du velger.

På Drammen ønsker vi å forberede deg best mulig for videre studier, gjennom fokus på kunnskap og trivsel. I tillegg til fagkunnskap tilegner du deg ferdigheter for høyere utdanning. Eksempler kan være planlegging og gjennomføring av gruppearbeid, notatteknikker og trening i å skrive faglige tekster. Vi åpner muligheter.

I vg1 har du obligatoriske fag, mens du i vg2 og vg3 setter sammen din egen fagkrets. Dette får du hjelp til underveis. Du velger minst tre programfag hvert år, og disse skal du som hovedregel ha i to år. 

Når du har fullført og bestått tre års skolegang, får du generell eller spesiell studiekompetanse. Da kan du søke opptak på høgskoler og universiteter. Enkelte studier krever spesielle fag, men for de aller fleste studier står du fritt til å velge blant et bredt utvalg av programfag. 

Fag og timefordeling vg1

Fag: Timer per uke
Engelsk 5
Fremmedspråk (vi tilbyr fransk, spansk og tysk) 4
Geografi 2
Kroppsøving 2
Matematikk 5
Naturfag 5
Norsk 4
Samfunnsfag 3
Samlet antall timer 30

 

Vg2 og vg3 har 30 timer per år. Foruten de obligatoriske fagene må elevene velge programfag som tilbys som 5-timersfag:

  • 15 timer i 2. klasse (vg2)
  • 15 timer i 3. klasse (vg3)

20 av disse må være fra samme programområde (realfag, språkfag, samfunnsfag og økonomi). 10 timer kan være fra et annet programområde eller et annet utdanningsprogram.


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 8. januar 2019.