Programfag Vg2

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Programfag fra studiespesialisering med formgivingsfag
Foto og grafikk (felles for Vg2 og Vg3)

Idrettsfag - programfag
Breddeidrett 

Programfag for realfagene
Biologi 1
Fysikk 1
Geofag 1
Informasjonsteknologi 1
Kjemi 1
Matematikk R1
Matematikk S1
Teknologi og forskningslære 1 (kun forskerlinja)

Programfag for språk, samfunnsfag og økonomi
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
Næringslivsøkonomi (økonomistyring)
Historie og filosofi 1
Markedsføring og og ledelse 1
Sosiologi og sosialantropologi
Rettslære 1
Samfunnsøkonomi 1
Internasjonal engelsk
Reiseliv og språk 1 
Psykologi 1


Publisert 14. november 2012, oppdatert 9. januar 2018.