Programfag Vg3

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Etter de reglene som gjelder for fagvalg må du gå videre på Vg3 med minst to av de programfagene du hadde på Vg2.
Programfag i tysk, fransk og spansk bygger på det obligatoriske språkkurset i Vg1 på nivå 2.


Programfag fra studiespesialisering med formgivingsfag
Foto og grafikk (felles for Vg2 og Vg3)

Idrettsfag - programfag
Breddeidrett 1
Breddeidrett 2 (for de som har breddeidrett 1)

Programfag for realfagene
Biologi 2
Fysikk 2
Geofag 2
Informasjonsteknologi 2
Kjemi 2
Matematikk R2
Matematikk S2
Teknologi og forskningslære 2 (kun for forskerlinja)

Programfag for språkfag, samfunnsfag og økonomi
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
Næringslivsøkonomi (økonomi og ledelse)
Historie og filosofi 2
Markedsføring og ledelse 2
Politikk og menneskerettigheter
Sosialkunnskap
Rettslære 2
Samfunnsøkonomi 2
Reiseliv og språk 2 
Engelskspråklig litteratur og kultur
Samfunnsfaglig engelsk
Psykologi 2

Disse fagene tilbys via nettskolen:
Tysk nivå 3 (bygger på nivå 2 i Vg2)
Fransk nivå 3 (bygger på nivå 2 i Vg2)
Spansk nivå 3 (bygger på nivå 2 i Vg2)


Publisert 14. november 2012, oppdatert 9. januar 2018.