Vg2

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

I andre klasse møter du nye medelever fra de andre klassene i de programfagene du har valgt. 

Vår skole har et stort utvalg av programfag innenfor realfag, samfunnsfag, språk og kreative fag og tilbyr alle fag det er tilstrekkelig søkere til.  Fellesfagene norsk, historie og kroppsøving har du sammen med den opprinnelige klassen din. Mange av fagene har ulike aktiviteter og turer i løpet av året. Vi har også “Klar ferdig gå”-kurs på vg2, her handler oppleggene om å gjøre bevisste valg med spesielt fokus på læring. Det kan du lese mer om her 


Publisert 24. september 2018, oppdatert 24. september 2018.