Fengselsundervisning

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Skolen er samlokalisert med Drammen fengsel.

Det gis tilbud om:

  • Kartlegging/veiledning/rådgiving
  • Dokumentasjon/realkompetansevurdering
  • Opplæring i fag på videregående skoles nivå
  • Kurs i grunnleggende ferdigheter - opplegg for voksne
  • Datakortets moduler
  • Opplæringstilbud i samarbeid med fengselet
  • Hjelp til å følge opp påstartede nettbaserte høyskolekurs
  • Musikkopplæring/band
  • Trening/spinningtimer


Vi har produsert litt musikk som legges ut på Soundcloud (MIFF Buskerud Norway). MIFF står for "Musikk i fengsel og frihet" 

https://soundcloud.com/miff-5


Kontaktinformasjon
:

Telefon: 32 21 98 20 / 32 21 98 71

Postadresse:

Drammen vgs, avd. Drammen fengsel
Erik Børresens allè 20
3015 Drammen


Publisert 28. august 2013, oppdatert 15. mars 2018.