Privatisteksamen

Drammen videregående skole er oppmeldingsenhet for privatister med bostedsadresser i Drammen, Nedre Eiker, Lier, Røyken og Hurum.

Det gjelder fagkoder i studieforberedende utdanningsprogram.
For mer informasjon om det å være privatist, oppmelding til eksamen og fag, se her http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/Privatist/

Du melder deg selv opp og betaler dine eksamener på www.privatistweb.no innen oppmeldingsfristene.

Har du spørsmål kan du kontakte oss på privatistd...@bfk.no eller telefon 32 89 89 10 (telefonen er betjent kl. 0930-1130 hver dag).


Publisert 21. august 2017, oppdatert 10. mars 2020.