Utdanningsvalg

Her finner du informasjon om arrangementer knyttet til utdanningsvalg.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Velkommen til åpen dag på Drammen vgs for 9. trinn 

Torsdag 16. mars 2017 gjennomfører Drammen vgs Åpen dag for alle ungdomsskolene i Drammensregionen. Hensikten med dagen er at elever på 9. trinn skal få informasjon om fagtilbudene ved skolen.

Siden det er mange elever som kommer, deler vi dagen i to.

 • 0815-1130: Gulskogen, Børresen og Marienlyst
 • 1145-1500: Kjøsterud, Galterud og Svensedammen

Skolen vår har mange utdanningsprogram som vi ønsker å informere om. Derfor deler vi elevene inn i grupper på ca 40. Hver gruppe skal innom informasjonspostene:

 • Samfunnsfag
 • Service og samferdsel
 • Realfag
 • Kunst, design og arkitektur
 • Info rådgivere
 • Drammen International
 • Forskerlinje
 • Inspiro
 • Idrett

NB! Elevene på de enkelte skolene skal fordeles jevnt på 9 grupper. Alle skoler må stille med lærere som sørger for at elevene finner riktig gruppe.

Mvh Trond, Anne og Ivar

PS! På 10. trinn inviteres elevene til praksisdager der de kan fordype seg i programfag som de er spesielt interessert i. Dette skjer høsten 2017.