Utdanningsvalg

Her finner du informasjon om arrangementer knyttet til utdanningsvalg.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Velkommen til Åpen dag på Drammen vgs for 9. trinn 

Torsdag 21. mars 2019 gjennomfører Drammen vgs Åpen dag for alle ungdomskolene i Drammensregionen. Hensikten med dagen er at elever på 9. trinn skal få informasjon om fagtilbudene ved skolen.

Siden det er mange elever som kommer, deler vi dagen i to: 

0815-1130: Galterud, Gulskogen og Marienlyst

1145-1500: Kjøsterud, Børresen og Svensedammen

Skolen vår har mange utdanningsprogram som vi ønsker å informere om. Derfor deler vi elevene inn i grupper på ca 40. Hver gruppe skal innom informasjonspostene:

Samfunnsfag
Service og samferdsel
Realfag
Kunst, design og arkitektur
Info rådgivere
Drammen International
Forskerlinje
Inspiro
Idrett

PS!          På 10. trinn inviteres elevene til praksisdager der de kan fordype seg i programfag som de er spesielt interessert i. Dette skjer høsten 2019.