Utdanningsvalg

Her finner du informasjon om arrangementer knyttet til utdanningsvalg.

Velkommen til Åpen dag på Drammen vgs for 9. trinn 

Torsdag 21. mars 2019 gjennomfører Drammen vgs Åpen dag for alle ungdomskolene i Drammensregionen. Hensikten med dagen er at elever på 9. trinn skal få informasjon om fagtilbudene ved skolen.

Siden det er mange elever som kommer, deler vi dagen i to: 

0815-1130: Galterud, Gulskogen og Marienlyst

1145-1500: Kjøsterud, Børresen og Svensedammen

Skolen vår har mange utdanningsprogram som vi ønsker å informere om. Derfor deler vi elevene inn i grupper på ca 40. Hver gruppe skal innom informasjonspostene:

Samfunnsfag
Service og samferdsel
Realfag
Kunst, design og arkitektur
Info rådgivere
Drammen International
Forskerlinje
Inspiro
Idrett

PS!          På 10. trinn inviteres elevene til praksisdager der de kan fordype seg i programfag som de er spesielt interessert i. Dette skjer høsten 2019.